सेवा

ग्राहक सेवा केन्द्र

हाम्रो ग्राहक सेवा केन्द्र सोमबार बिहान ९ बजेदेखि शुक्रवार साँझ ६ बजे सम्म तपाईंको सेवाको लागि उपलब्ध छ |

ग्राहक सेवा केन्द्र

ई-मेल ठेगाना

कार्यालय समय

(UTC+5:45) (नेपाल मानक समय)

आईतवार – शुक्रवार

बिहान ९ देखि साँझ ६ सम्म