नैतिकतासम्बन्धि सिद्दान्त

 

अवर्जनको चाहना सबै वितरकहरुले गर्ने सबै कारोबार र गतिविधिहरूमा निष्पक्षता, ईमानदारी र निष्ठाको सिद्धान्तको अवलम्बन होस् भन्नु हो |

 

नैतिकतासम्बन्धि सिद्दान्तलाई अवर्जनको नीतिहरू र प्रक्रियाहरू तथा हालसालै बनेका सबै नियमहरू र सम्झौताको एक अंश मान्न सकिन्छ र जसले व्यवसायको उचित आचरणलाई वर्णन गर्नुको साथै प्रत्येक वितरकलाई एकत्रित गर्ने काम गर्दछ | नैतिकता सम्बन्धि, नीति तथा प्रक्रियाहरू, नियमहरू र सम्झौताहरूको कुनै पनि प्रकारले उल्लंघन भएको पाइएमा अवर्जनको नीति र प्रक्रिया अनुसार ठोस कदम उठाइने छ |

 

त्यसैगरी, अवर्जनले सबै वितरकहरूलाई डीएसए (प्रत्यक्ष विक्रेता संघ) द्वारा सम्बन्धित देशहरूमा उपलब्ध हुने नैतिकताको सिद्दान्तहरु प्राप्त गरी अवलोकन गर्न प्रोत्साहन दिन्छ |

 

वितरकहरूले हर समय अनिवार्य रुपमा नैतिकताको सिद्दान्तको पालना गर्नुपर्दछ |

 

भाग कः आचरण

१. आम जनतासँगको व्यवहार

१.१ सम्पर्क सञ्चार

वितरकले:

कुनै पनि व्यक्तिलाई टेलिफोन वा अन्य माध्यमबाट सम्पर्क गर्दा, सम्पर्क गरिएको व्यक्तिको गोपनीयता र इच्छाको हरबखत सम्मान गर्नुपर्नेछ।

१. अवर्जन वा अवर्जनले प्रदान गरेको अवसरको सम्बन्धमा कुनै अन्य व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्दा कहिले पनि आपत्तिजनक, अपमानजनक, अनुचित वा आक्रामक आचरण प्रदर्शन गर्नुहुदैन।

२. अवर्जन तथा अवर्जनमा आबद्ध हुदाँ पाइने अवसरहरूको बारेमा कहिलै पनि बढाइचढाइ गर्ने, लुकाउने, अनावश्यक जिज्ञासा वा गलत वर्णन गर्ने गर्नुहुदैन।

३. आफुले व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण दिंदा उचित पहिरन, भाषा र आवश्यक कागजातको प्रयोग भएको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ।

४. फोन गर्ने तथा र अपोइन्टमेन्ट दिने बेलामा कानूनको पालना साथै राम्रो शिष्टाचारको पालना गरिए नगरिएको अवलोकन गरिनेछ |

 

 

१.२ अवसर प्रस्तुत गर्ने

कुनै पनि समयमा व्यापार योजना प्रस्तुत गर्ने, प्रशिक्षण इभेन्ट, सेमिनार वा अवर्जन वितरक बैठक आयोजना गराउने वितरकले:

१ . अवर्जन योजना अन्तर्गत उपलब्ध आर्थिक ईनाम सम्बन्धी कुनै पनि विवरण झूटा रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दैन;

२ . अवर्जनका उत्पादनहरू, सेवाहरू र कार्यक्रमहरूका विशेषताहरु साथै तिनीहरूको मापदण्ड, गुण, मूल्य, विशेषता, सामान, उद्देश्य प्रयोजन , व्यापारीकरण वा लाभहरूको बारेमा कुनै पनि किसिमले गलत वा भ्रामक प्रतिनिधित्व गर्दैन;

३ .अवर्जनको उत्पादनहरू वा सेवाहरूको मूल्यको बारेमा कुनै पनि गलत वा भ्रामक प्रतिनिधित्व गर्दैन;

४ .अवर्जनको उत्पादनहरू वा सेवाहरूको उद्देश्य वा गुणस्तरको प्रकृति, निर्माण प्रक्रिया, विशेषता र उपयुक्तताको बारेमा कसैलाई पनि भ्रममा पार्ने क्रियाकलापमा संलग्न हुँदैन;

५ .कसैलाई प्रदान गरीएको वस्तु वा सेवाहरुको आवश्यकताको बारेमा कुनै पनि गलत वा भ्रामक प्रतिनिधित्व गर्दैन;

. वितरकले पाउने आर्थिक पुरस्कार पूर्ण रुपमा वितरकको व्यक्तिगत कार्य कुशलतामा आधारित हुने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्दछ;

७ .फारम, लिपि र अन्य उपकरणहरूमा अवर्जनद्वारा निर्देशित आधिकारिक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्दछ |

 

१.३ व्यापार सञ्चालन

वितरकले कहिलै पनि:

१. अर्को व्यक्तिको अशक्तता वा रोग, उमेर, दुर्बलता, शिक्षाको अभाव वा भाषिक असक्षमता जस्तो कमजोरीहरूको फाइदा लिने जस्ता कार्य गर्नुहुदैन |

२. वितरकले गर्न चाहेको कुनैपनि अवर्जनको उत्पादनहरूको मागको लागि प्रस्ताव बाहेक कुनै पनि किसिमको प्रभाव, जबरजस्ती, दबाव पर्नुहुदैन

३. कसैले अनुरोध गर्दा आफ्नो पहिचान दिन अस्वीकार गर्नुहुदैन |

 

 

१.४ व्यापार योजनाको व्याख्या

 

अवर्जनको व्यापार योजना र उपलब्ध हुन सक्ने फाइदाहरूबारे प्रस्तुति वा छलफल गर्दा, वितरकले सामान्यतया अवर्जनको भाषा जानकारी तथा सन्दर्भमा निर्भर रहनुपर्छ र व्यापार योजनाको सामग्रीको सन्दर्भमा निम्न अवलोकन गर्नुपर्दछ:

१. यदि नाफाको रूपमा पूर्वानुमान गरिएको छ भने, सामान्य परिस्थितिमा व्यवसायमा काम गरिरहेका एक व्यक्तिले हासिल गर्ने कुरा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्दछ;

२. यदि नाफाको कुनै अनुमान गरिएको छ भने, आधारित धारणाहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेखित हुनुपर्दछ;

३. यदि नाफाको अपेक्षा गर्ने आधारमा कुनै अघिल्लो अनुभव छैन भने, प्रतिनिधित्व गर्दा उल्लेख गर्नुपर्दछ |

 

अवर्जनको व्यापार योजनाको बारेमा प्रस्तुति वा छलफल गर्दा, वितरकले तल उल्लेखित बुँदाहरुबारे गलत प्रतिनिधित्व गर्नु हुँदैन:

१. व्यवसाय सँग सम्बन्धित कुनै पनि सम्भावित जोखिम देखिएमा

२. एक व्यक्तिलाई व्यवसाय चलाउन लाग्ने समयमा;

३. एक व्यक्तिले व्यवसायमा लाग्दा गर्ने वार्षिक खर्च र वार्षिक कुल आम्दानीको अपेक्षा र ती तथ्याङकको अभिलेख राख्ने विधिको बारेमा |

 

 

भाग खः दायित्व

२. सामान्य दायित्व

२.१ अधिकारको सीमा

वितरकको अधिकार सीमित छ। उनीहरूले अवर्जन सँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा, तोकिएको कम्पनीको प्रतिनिधिलाई जनाउनेछन् | वितरकले कम्पनी प्रतिनिधिको पूर्व लिखित स्वीकृति बिना कुनै निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न पाउनेछैन |

 

२.२ वितरकहरूलाई हानी पुर्याउनु

अवर्जनले अन्य प्रतिस्पर्धीको वितरक वा अर्को लाइनको प्रायोजकमा परेको वितरकलाई आफ्नो कम्पनीमा नियुक्ति (पोचिङ) गर्ने जस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्दछ |

 

३. अवर्जनको सम्पत्ती को उपयोग

अवर्जन र योसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूद्वारा दर्ता गरिएको तथा स्वामित्व भएको ट्रेडमार्क, लोगो, सेवा चिन्हहरू र सबै लिखित सामग्रीहरूमा अवर्जनको मात्र प्रतिलिपि अधिकार छ | ट्रेडमार्क, लोगो, सेवा चिन्ह वा कपिराइट सामग्रीको प्रकाशनको प्रयोग केवल अवर्जनबाट उपलब्ध लिखित अधिकारपत्रबाट मात्र गर्न सकिनेछ |

 

४. उत्पादन दाबी

अवर्जनले यसको उत्पादनहरुको बारेमा विस्तृत डाटा प्रकाशित गर्दछ जुन प्रमाणित, सहि र पूर्ण हुन्छ | जब सम्म कुनै पनि अवर्जनका उत्पादन वा सेवाहरु उपयुक्त आधिकारिक अवर्जनको स्रोतबाट लिइएको हुनेछैन तबसम्म एक वितरकले कुनै पनि अवर्जनका उत्पादन वा सेवाहरुको बारेमा दाबी गर्न पाउने छैन ।

 

५. वितरकको दायित्व

५.१ नैतिकताको आधारमा गरीने व्यापार अभ्यासको प्रचार गर्नुहोस्

एक वितरकलेः

१ .उसको / उनको समूहमा रहेको वितरकहरू यस नैतिकताको सिद्दान्तको बारेमा सचेत भएको कुरा सुनिश्चित गर्नुको साथै प्रत्येक समूह भित्र वा अरु वितरकसँग उनीहरूको व्यवसायिक सम्बन्धहरू कानूनी ढंग, शिष्टाचार र निष्ठाका साथ भएको कुरा समय-समयमा निश्चित गर्नुपर्दछ;

२. व्यवसायमा लागू हुने कानून र वितरकको कर्तव्यसम्बन्धी स्पष्ट जानकारी लिनुका साथै वितरकको व्यवसाय तथा कर्तव्यलाई असर गर्न सक्ने अन्य आवश्यक तथ्यहरू साथै सार्वजनिक नीति वा नियमहरूको बारेमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ;

३. अरु वितरकको व्यवसायको लागि हानिकारक हुन सक्ने गोप्य जानकारीको अनैतिक प्रयोग गर्न हुँदैन |

 

५.२अवर्जनको दायित्व

अवर्जनले निम्नलिखित बुँदाहरुमा सुनिश्चितता गर्दछ:

१. अवर्जनका कर्मचारीहरूले व्यावसायिक शिष्टाचार र अखण्डताका साथ कर्तव्यहरू सम्पादन गर्नेछन् र उनीहरुले कहिलै पनि कानुनी विवाद सिर्जना हुनेगरी कार्य गर्ने छैनन्।

२. व्यवसाय र कर्तव्यमा प्रभाव पार्न सक्ने तथ्य र सार्वजनिक नीतिहरू, व्यवसायमा लागू हुने कानूनहरू र वितरकको कर्तव्यहरूको सम्बन्धमा वितरकलाई राम्ररी जानकारी गराउने साथै यसका निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण नियमहरुको पालना गराउने;

३. वितरकसँग तथा कर्मचारीहरूबीच पूर्ण रुपमा सहकार्य गराएर उनीहरूलाई असर पर्ने मामिलाहरूको बारेमा सल्लाह दिने;

४.आफ्नो क्षमताहरुको सक्दो राम्रो प्रयोग गरेर वितरकको इच्छा तथा चासोलाई कदर गर्ने।

 

 

भाग गः प्रयोग

६.नैतिकता को प्रयोग

अवर्जन तथा वितरकले नैतिकताको सिद्दान्तलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरी यसका प्रावधानहरूलाई पालना गर्दछन।

६.१ नैतिकताको पालन

अवर्जन तथा वितरकले नैतिकताको सिद्दान्तलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सुनिश्चितता प्रदान गर्दछन्:

१.अवर्जन अन्तर्गत: सबै निर्देशकहरु, कार्यकारीहरु र अन्य सबै कर्मचारीहरु ;

२. वितरक अन्तर्गत: वितरक र उनीहरूको तल्लो व्यापारिक समूहहरू

 

६.२ प्रशासनिक कार्य

अवर्जनले वितरकहरुसंग यसका नैतिकताको सिद्दान्तको आधारमा प्रशासनिक कार्य गर्नेछ |

 

७. नैतिक सम्पर्क

वितरकले कहिल्यै पनि;

१.  प्रतिस्पर्धी प्रत्यक्ष बिक्री कम्पनीको सामान वा सेवा किन्न प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन;

२. गोप्य जानकारीहरु अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई बताउन वा अनाधिकृत वा अनैतिक उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग गर्नुहुँदैन;

३. अन्य वितरकको व्यवसायको आर्थिक पक्षहरूको बारेमा छलफल गर्नुहुँदैन;

४. अरु वितरकलाई प्रायोजनको लाइन बदल्न प्रोत्साहित गर्नुहुँदैन;

५. क्रसलाइनिङ वा पोचिङमा संलग्न हुनुहुँदैन;

६.अन्य व्यक्तिलाई क्रसलाइनिङ वा पोचिङमा संलग्न गराउन प्रेरित वा प्रोत्साहित गर्नुहुँदैन;

७. क्रसलाइनिङ वा पोचिङमा समर्थन गर्न अवर्जनले प्रायोजित गरेका कार्यहरू, जानकारीहरु वा सिडिहरूको प्रयोग गर्नुहुँदैन।

 

८.उपलब्ध वितरक सहायता

एक वितरकले, माथिल्लो व्यापारिक समूह को सहायता वा सहायता बिना प्राय: सबै समयमा व्यक्तिको उपस्थितिमा आवेदनका सबै सम्बन्धित भागहरू पुरा गर्नुपर्दछ |

८.१ सम्भावित् व्यक्तिलाई बुझाउनु/स्पष्ट पार्नु

प्रायोजक वा परिचयकर्ताले सम्भावित् व्यक्तिलाई आवेदन फारमहरूको विवरण स्पष्ट रुपमा बुझाउनु पर्दछ साथै उनीहरूको उपस्थितिमा आवदेन फारम पूरा गराउनु पर्दछ ताकि सो व्यक्तिले परिचयकर्ता वा प्रायोजकद्वारा व्यक्तिगत रूपमा परिचय भएको भनेर बुझ्नेछ |

 

८.२ स्वीकृति को लागि आवेदन

आवेदन फाराम अवर्जनको तर्फबाट एउटा मान्य आवेदन हो भनेर स्वीकार गरिनुपर्छ र वितरकको नियुक्ति उक्त फारमको आधारमा हुनेछ |

 

 

९. गुनासो

यदि कुनै वितरक यो नैतिकताको सिद्दान्तको को उल्लंघन सम्बन्धि सचेत हुन्छ र गुनासो दर्ता गर्न चाहन्छ भने, अवर्जनको नीति र प्रक्रिया अनुसार त्यस गुनासोलाई लिखित रुपमा पेश गर्न सक्दछ |

 

भाग घः “म मेरो सफलताको निम्ति प्रतिबद्ध छु”

 

“म बाट एक लिडरको रुपमा असल व्यापारको नैतिकताको शुरूवात गर्दछु | अवर्जनको एक वितरकको रूपमा, म

 

 •  अवर्जनसँगको कारोबारमा इमान्दार र निष्पक्ष हुनेछु ;
 • मेरो आफ्नो प्रतिष्ठा साथै अवर्जनद्वारा स्थापित गरिएको सकारात्मक प्रतिष्ठाको वृद्धिको लागि मेरो सबै व्यावसायिक गतिविधिहरूको असल  तरिकाले प्रदर्शन गर्नेछु ;
 • ब्यापारिक योजनालाई सही र इमान्दारीतापूर्वक ढंगले प्रस्तुत गर्नेछु र सफलता प्राप्त गर्न आवश्यक प्रयासको स्पष्ट रूपमा चित्रण गर्नेछु;
 • यथार्थवादी आय सम्भावनाहरू मात्र प्रस्तुत गर्नेछु, जसका निमित्त उचित प्रयास गर्नेछु ;
 • व्यवसायका फाइदाहरू र जानकारीहरु कम्पनीको आधिकारिक जानकारी पृष्ठमा उल्लेख गरिएको  जानकारी र  मेरो आफ्नै व्यक्तिगत अनुभवहरूको आधारमा प्रस्तुत गर्नेछु;
 • बिक्री टिम (टोली)हरूलाई मेरो संगठनमा प्रशिक्षण र समर्थन गर्नका साथै वितरक र प्रायोजक बाट अपेक्षित सबै कर्तव्यहरू स्वीकार गरेर त्यसलाई पूर्णता दिन प्रयास दिनेछु;
 • मेरो व्यवसायको संचालनमा लागू हुने सबै नीतिहरू र प्रक्रियाहरूको पालना गर्नेछु;
 • मेरो बिक्रि टोलिहरू मेरो सेवा र नेतृत्वबाट सन्तुष्ट छन् भन्ने विश्वासको लागि प्रयत्न गरिरहनेछु;
 • बिक्रि टिम (टोली), र सम्भावित व्यक्तिका प्रश्नहरुको निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक जवाफ दिनेछु;
 • मैले विकास गरेको बिक्रि टिम (टोली), तथा व्यक्तिहरूलाई मात्र व्यापार सम्भावनाको रूपमा सुचित गर्नेछु;
 • आफ्नो प्रारम्भिक प्रायोजकद्वारा विकसित भएका सम्भावित व्यक्तिहरुलाई पनि उनीहरू द्वारा सोहि प्रक्रिया विकास गर्न प्रोत्साहन गर्नेछु;
 • अवर्जन एक प्रत्यक्ष विक्रिसम्बन्धि अवसर हो जहाँ मेरो आय मैले गर्ने मार्केटिंग, नेतृत्व र आफ्नै व्यक्तिगत प्रयासहरूसँग सम्बन्धित छ भनेर बुझ्नेछु;
 • सबै सम्भावनाहरू, बिक्रि टिम (टोली), हरू र सहयोगीहरूलाई सम्मान, सद्भावना र पेशागत शिष्टाचारको साथ व्यवहार गर्नेछु;
 • मेरो संस्थामा साइन गर्न मेरो बिक्रि टिम (टोली), बाहेक अन्य कुनै पनि बाहिरको बिक्रि टिम (टोली), हरूलाई प्रलोभन देखाउने छैन;
 • कुनै पनि तरिकाले अवर्जन व्यापारको बारेमा गलत वर्णन गर्नेछैन;
 • आफूलाई थाहा भएको कुनै गलत वा भ्रामक विज्ञापनको प्रयोग गर्दिन;
 • मेरा बिक्रि टिम (टोली), हरू र सहयोगीहरू सँग निष्पक्ष हुनेछु र आफू, आफ्नो संगठन, कम्पनी वा उद्योगमा प्रतिकूल असर हुने अभ्यासहरूमा संलग्न हुनेछैन;
 • ईमान्दारिता, स्पष्टता र उत्तरदायित्वको उच्चतम रुपमा उपयोग गरी आफूलाई उत्कृष्ट तरिकाले निर्देशित गर्नेछु किनभने अवर्जनसंगको सहकार्यमा गरीएका मेरा हरेक क्रियाकलापहरु दिगो रुपमा रहन्छन।
 • अवर्जनको वेबसाइटहरूमा समावेश गरिएको जानकारीको प्रयोग केवल मेरो व्यक्तिगत र गैर-व्यवसायिक प्रयोजनको लागि मात्रै  गर्नेछु;
 • कुनै पनि अप्रमाणित वा अवैध वेबसाइटहरू सिर्जना गर्दिन जसले गर्दा अवर्जन र योसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको छविमा हानी पुगोस |

This is my pledge and commitment to myself, my network, and my Company.”

 

“माथि उल्लेखित सबै कुराहरु म, मेरो बिक्रि टोलि र मेरो कम्पनी प्रति मेरो प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता हो।”